Valikko Sulje

Mikä on DOSE-lääkelaskentaohjelma?

DOSE-lääkelaskentaohjelma on verkkopohjainen sairaanhoitajilta ja lähihoitajilta vaadittavan lääkelaskentaosaamisen opettamisen ratkaisu. Ohjelma on helppokäyttöinen, itseopiskeluun soveltuva, ja käyttäjien hyväksi kokema täsmälääke valtakunnallisiin lääkelaskutentteihin valmistautumiseen ja käytännön työssä tarvittavan ammattitaidon ylläpitämiseen.

Ohjelma sisältää runsaasti selkeitä, animoituja oppitunteja ja monipuolisia harjoitustehtäviä. Sekä oppitunneilla että harjoitusten malliratkaisussa esitellään useita eri ratkaisutapoja, joista opiskelija voi valita itselleen sopivimman menetelmän.

Ohjelmaa voi käyttää omaan tahtiin missä tahansa ja milloin tahansa niin tietokoneella, tabletilla kuin älypuhelimella. Käyttäjillä on myös mahdollisuus saada sähköpostitse henkilökohtaista tukea tiimiltämme vaikkapa tilanteissa, joissa jonkin tehtävän ratkaiseminen ei onnistukaan.

DOSE on opiskelijalähtöinen, hyväksi havaittu ja erittäin kustannustehokas ratkaisu lääkelaskennan osaamisen varmistamiseen terveydenhuollon organisaatioissa. Ohjelma on lisenssin lunastaneen organisaation koko henkilöstön käytössä rajattomasti ympäri vuorokauden koko sopimuksen voimassaoloajan. Tällä hetkellä ohjelmaa käyttää vuosittain noin 20 000 terveydenhuollon ammattilaista ja opiskelijaa asiakasorganisaatioissamme hyvinvointialueilla ympäri Suomen sekä ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Ohjelma on saatavissa suomen-, ruotsin- ja englanninkielisinä versioina ja olemmekin vuodesta 2022 toimittaneet ohjelmaa myös oppilaitoksille Ruotsiin. 

Meille ohjelman käyttäjät ovat tärkeitä ja arvostamme heiltä saamaamme palautetta. Olemmekin saaneet ohjelmasta paljon myönteisiä kommentteja sekä myös rakentavia kehitysehdotuksia. Tämä puolestaan motivoi meitä edelleen kehittämään DOSE:n sisältöä. Katso kokemuksia.

DOSE-LÄÄKELASKENTAOHJELMAA on mahdollista kokeilla noin kuukauden ilman velvoitteita, jolloin ohjelma on koko organisaation työntekijöiden käytössä. Katso lisää Tutustu ohjelmaan.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
 

Svensk version nedan

English version below

 

Keitä olemme

Verkkosivustomme osoite on: https://www.foycom.fi.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi. Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.  

Evästeet

Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua.  

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla. Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.  

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.  

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.
 

Svenska version

Vilka vi är

Adressen till vår webbplats är: https://www.foycom.fi.

Kommentarer När webbplatsanvändare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in ​​informationen i kommentarsformuläret, samt användarens IP-adress och webbläsarversionsinformation för att underlätta identifieringen av spammeddelanden.

När besökare lämnar en kommentar på denna sida samlar vi in ​​informationen som är synlig i kommentarsfälten, IP-adressen och informationen relaterad till webbläsarversionen. Den anonymiserade hashen som skapats från e-postadressen kan skickas till tjänsten Gravatar för att veta om den som kommenterar är en användare av tjänsten. Sekretesspolicyn för Gravatar-tjänsten finns på https://automattic.com/privacy/.

Cookies Om du lämnar en kommentar på sajten kan du välja att spara namn, e-postadress och url-adress i en cookie. Denna funktion ökar användarvänligheten, eftersom du inte behöver fylla i formuläret igen varje gång du lägger till en kommentar. Cookieinformation raderas från webbläsaren efter ett år.

Innehåll inbäddat från andra webbplatser Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (till exempel videor, bilder, artiklar, etc.). Att öppna inbäddat innehåll som importerats från andra webbplatser är jämförbart med en besökare som besöker en tredje parts webbplats.

Dessa webbplatser kan samla in information om dig, använda cookies, bädda in spårningscookies från tredje part och övervaka din interaktion med det inbäddade innehållet, inklusive spårning av din interaktion om och när du är inloggad som användare på webbplatsen.

Hur länge vi sparar information Om du lämnar en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att lagras tills vidare. Detta görs så att vi kan känna igen och godkänna efterföljande kommentarer automatiskt, snarare än att hålla dem i modereringskön.

Vilka rättigheter har du till din egen information Om du har ett användarkonto på denna sida eller har lämnat kommentarer kan du begära en sammanfattning av dina egna personuppgifter, inklusive alla personuppgifter du har gett oss. Du kan också begära radering av dina personuppgifter. Rätten att radera dina egna uppgifter gäller inte personuppgifter som vi måste behålla av underhålls-, juridiska eller informationssäkerhetsskäl.

 

English version

Who we are

The address of our website is: https://www.foycom.fi.

Comments

When site users leave comments on the site, we collect the information in the comment form, as well as the user’s IP address and browser version information to facilitate the identification of spam messages.
When visitors leave a comment on this site, we collect the information that is visible in the comment fields, the IP address and information related to the browser version. The anonymized hash created from the email address can be sent to the Gravatar service in order to know if the commenter is a user of the service. The Privacy Policy for the Gravatar service can be found at https://automattic.com/privacy/.  

Cookies

If you leave a comment on the site, you can choose to save the name, email address and url address in a cookie. This function increases the convenience of use, because you do not have to fill out the form again every time you add a comment. Cookie information is deleted from the browser after one year.  

Content embedded from other sites

Articles on this site may contain embedded content (for example, videos, images, articles, etc.). Opening embedded content imported from other sites is comparable to the visitor visiting a third-party site. These sites may collect information about you, use cookies, embed third-party tracking cookies, and monitor your interaction with the embedded content, including tracking your interaction if and when you are logged in as a user to the site.  

What rights do you have to your own information

If you have a user account on this site or have left comments, you can request a summary file of your own personal data, including all the personal data you have given us. You can also request the deletion of your personal data. The right to delete your own data does not apply to personal data that we have to keep for maintenance, legal or information security reasons.  
Save settings
Cookies settings